ประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเครื่องมือการวัดผลประเมินผล

โพสต์28 พ.ย. 2559 18:00โดยอนุรักษ์ ลาวิลาศ
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559
โรงเรียนอำนาจเจริญ จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเครื่องมือการวัดผลประเมินผล ด้วยโปรแกรม Google Form และโปรแกรม Plickers ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอำนาจเจริญ เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้และการนำไปใช้ในการเรียนการสอนของครูแต่ละท่าน สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีได้อย่างถูกต้องเหมาะสม


Comments